Archive

Bosnian Serbian Croatian

DINAMIČNI TEST TRIJADE UZ POMOĆ BOJA

(TRIAD DYNAMIC COLOR TEST FLASH)
Dr.Corrado Malanga
21. prosinca 2012.
(Prijevod: T.K. i B.P.)
1. Uvod
Ovaj članak opisuje finalni standardizirani postupak koji, svakome tko ga izvodi, omogućuje stvaranje kapaciteta za stjecanje potencijalne sposobnosti za pristup vlastitoj svijesti.
U ovom testu ili eksperimentalnom postupku, realizirali smo sve prošle teorijske prakse i iskustva do kojih smo došli kroz naše istraživanje u oblasti ljudske percepcije a koje smo primjenjivali pri proučavanju egzogenih fenomena na planeti Zemlji. Prethodni postupak, iz kojeg je ovaj iznikao, imao je za cilj iznalaženje rješenja za fenomen vanzemaljskih otmica. Kreirali smo postupak nazvan DINAMIČNI TEST TRIJADE UZ POMOĆ BOJA (TRIAD DYNAMIC COLOR TEST) kojim smo ostvarili vrlo dobre rezultate.
Prethodni postupak običnog TESTA TRIJADE UZ POMOĆ BOJA (TRIADE COLOR TEST) uključivao je vrlo kompleksne mentalne simulacije kojima bi upravljao vanjski operater tako što bi žrtve vanzemaljskih otmica uvodio u simulaciju potpuno mračne mentalne sobe u kojoj su se nalazile sfere nalik neupaljenim lampama. Te bi lampe otimani mentalno palili. One predstavljaju um, duh i dušu. Pomoću jednostavnih arhetipskih mehanizama mogli smo analizirati boje triju lampi, te doći do psihološkog profila subjekta sa svim njegovim problemima i gorućim pitanjima, to jest, vanzemaljskim (stranim) interferencijama koje su ovisile o psihi subjekta a kačile se na sva iskustava u životu otimanih.
U slučajevima otimanih, boje svjetlećih sfera bile bi navođene od strane operatera s ciljem da ih mentalno korigira: zelena za um, crvena za duh, te plava ili žuta za dušu.
Zatim bi od subjekta zatražili da identificira prisutnost drugih svjetlećih sfera u mentalnoj sobi. Prisutnost ikakvih drugih sfera, osim one tri, korespondirala bi sa stranim intruzijama. Um subjekta vidio bi intruzije kao svjetleće sfere različitih boja te uslijed toga postao sposoban identificirati sjećanja na vanzemaljske aktivnosti, prisutnost Lux-a, bestjelesnih parazita i implantata u tijelu subjekta.
Sferu duše bi se potaklo da, kroz čin čiste volje, mentalno eliminira sve objekte i subjekte strane toj mentalnoj sobi. Sve veze i njihovi konstruktori u tom virtualnom, dualnom svemiru bili bi eliminirani mentalno.
Nakon što bi subjekt bio odvojen od njegovih manipulativnih kreatora, zatražili bi od komponente duše da, pomoću mentalnog skenera, pregleda tijelo otimanog provjeravajući prisutnost vanzemaljskih i vojnih implantata, te ih, kroz jedan čin slobodne volje, jednog po jednog uništi.
Zatim bi komponentu duše zatražili da diljem prostora i vremena potraži sve kopije kontejnera otimanog, te bi i one također bile eliminirane činom čiste volje.
Komponenta duše pregledala bi vremensku liniju i osigurala da se u budućnosti, a obzirom da je sada promijenila budućnost i prošlost se također promijenila, ne događaju nikakvi daljnji slučajevi abdukcija. Subjekt bi postao slobodan od svojih otmičara. Zatražili bi svijest duše da zaviri u “album fotografija” u kojem može vidjeti sve različite tipove vanzemaljaca (tuđinaca) koji su remetili egzistenciju otimanog u prošlosti. Tuđinci bi vrlo lako bili prepoznati i identificirani na svjesnoj razini, a to bi spriječilo daljnje nesvjesne abdukcije.
Na kraju bi tri sfere, kao ukupni zbir zelene, crvene i plave odnosno žute, bile spojene u jedinstvenu sferu bijele boje. Fuzija triju svjesnih sfera trijade bila je doživljena kao algebarski zbroj triju frekvencija koje korespondiraju s tri boje po automatizmu producirane od uma.
Rezultati ovog postupka, koji je trajao oko dva sata i četrdeset minuta, očituju se u tome da je trijada stekla potrebnu svjesnost kako u budućnosti ne bi bila podvrgnuta abdukcijama od strane vanzemaljaca i vojske, te bila podložna utjecajima kozmičkih kreatora raznih vrsta, tj. onih mitskih poput, primjerice, Šive i Višne, o kojima se diskutira u Genezi III, članku istog autora.
Rezultati su bili dobri, no ne i optimalni.
Mnogi subjekti su nakon ovog eksperimenta stekli sposobnost da se obrane od svojih prijašnjih, često doživljavanih abdukcija, no uslijed ekstremno ozbiljnih psihičkih nedostataka na račun otmica iz prošlosti, nisu bili u stanju, a niti spremni, zadržati ovu poziciju kroz svoje postojanje na planeti.
Pokazalo se stoga neophodnim, obzirom na učestalost recidiva, poduzeti daljnje eksperimente i aplikacije ovakve vrste metoda kako bi se oslobodilo otimane kroz njihovo kompletno postojanje na Zemlji. Do većine tih recidiva došlo je jer nismo bili
svjesni vanzemaljske agende i načina na koji se njihove strategije mijenjaju u skladu s novim sposobnostima otimanih, prolongirajući tako mogućnost ponovnih abdukcija.
Ovaj dugi postupak pokazao je niz propusta, počesto jer otimani nije imao snage i volje proći sve što se zahtijevalo. Neki otimani su ustvrdili kako se ustvari ni ne žele osloboditi abdukcija. Bilo je i ponešto psihotičnih reakcija. Neki su otimani, toliko navikli na život s abdukcijama, osjećali da bi život ispunjen vanzemaljskim interferencijama bio puno zanimljiviji negoli život bez njih. Pokušali smo, stoga, stvoriti barijeru koja bi komponentu duše učinila neprobojnom za vrijeme dok drži stražu. No, i uza sve to primijetismo kako “Super Ja” subjekta ne raspolaže dovoljnom količinom samopouzdanja da bi ovu mentalnu barijeru, koja je s vremenom postajala krhka, te bi subjekt prije ili kasnije ponovno upao u vanzemaljsku manipulaciju, održao.
2. Novi postupak
U posljednjih godinu dana bili smo u mogućnosti dodatno promatrati rezultate provođenih eksperimenata te razaznati greške u starom Dinamičkom testu trijade pomoću boja. Ova nova opažanja su na kvantnoj razini. Konkretno, spoznaja da svemir nije dualan, dovela nas je do shvaćanja kako separacija ne postoji.
Dualnost je, kao što smo prethodno opisali, perceptivna obmana instalirana u ljudskom umu. Svemir je pogrešno živio u duploj, dualnoj hipotezi gdje ekstremi spadaju u dvije različite kategorije: dobro i loše, osvijetljeno i neosvijetljeno, uključeno i isključeno, gospodari i robovi, bogati i siromašni, + i -. U našem svemiru prostora, vremena i energije, to su perceptivne iluzije. Dualnost val-čestice restrukturirana je u novoj ne-dualnoj optici, spojena na svjesnost o svijesti, a ne na nedostižne, sakrivene parametre tako aktivno tražene ali nikada ne pronađene u modernoj fizici.
Pretpostavka da virtualni svemir nije dualan učinila nas je svjesnima kako nas je nešto pokušalo uvjeriti u suprotno. Otkrili smo da je sustav dualnosti korišten za kategoriziranje čovjeka kako bi ga se uvjerilo da je on odgovoran za kreiranje fronte koja je u opoziciji s drugom frontom. Dualnost je sustav putem kojeg su vanzemaljci prisilili čovjeka da bije lažne bitke. Dualnost, s formulom “podijeli pa vladaj”, uzrokuje vječiti sraz obaju fronti. To je palilo dok nismo shvatili kako je sve bila izdaja.
Neke opservacije s područja kvantne fizike omogućile su nam da spoznamo kako dualnost ne postoji drugdje osim u načinu percepcije. Shvatili smo da drugi princip termodinamike može promatrati kako univerzalna entropija stoji u odnosu na, ne u tolikoj mjeri energiju sustava, nego više, na svijest o sustavu, koji je inače prikopčan na vlastitu energiju.
No zaključak svih ovih opažanja vodio nas je samo u jednom smjeru: dualnost ne postoji! Svemir nije podijeljen u dva niža svemira. Svemir je jedan, poput kutije u
kojoj žive mnoga bića s različitim razinama svijesti, u ogromnom rasponu gradijenata.
Svemir nije dualan sam po sebi ali je postao dualan s obzirom da ga percipira neintegrirana svijest. Stoga, zbog te neintegrirane svijesti, u tradiciji starog Dinamičnog testa trijada pomoću boja, nismo bili u mogućnosti podizati barijere koje bi otimanima pružile sigurnost i zaštitu jer bi te barijere, prije ili kasnije, bile srušene. Otimani se sa takvom barijerom nije mogao obraniti od vanzemaljaca otimača. Ideja je bila ponovno ujediniti um, dušu i duh u njihovo izvorno stanje jedinstva te ih tako obnoviti i ukloniti njihovu međusobnu odijeljenost.
Separacija uma, duha i duše stvorena je od strane kreatora dualnosti. Čovjekova svijest, koja jest Kreacija, ne može ni od koga biti manipulirana ukoliko je integrirana. Ova je manipulacija moguća samo ukoliko je svijest bila kategorizirana i separirana. Otkrili smo da duša, um i duh postoje isključivo u našoj percepciji dualnosti, no ne i u korijenima svijesti. Svijest sadrži sve boje zato što kombinacija duše, uma i duha sadrži sve boje. Svaka boja predstavlja dio svijesti. Tri boje svijesti više ne postoje kada su jednom ponovno ujedinjene, više nepodijeljene, te stječu kompletnu svjesnost i spoznaju da su bile podijeljene.
Ukupan zbir triju sfera daje bijelu boju. To tako bude kada se svijest re-integrira.
Prema fizici energije nulte točke, zapitali smo se jesu li točke u prostoru koje su prazne, zapravo pune, i da li praznina i punina poništavaju jedna drugu, te tako sve postaje ništa a ništa postaje sve, pa je u konačnici sve isto. Prozirna sfera je ništa i sve. No, budući da prozirna sfera nema konzistentnost, ništa se na nju ne može zakačiti. Transparentna sfera predstavlja kvantni val.
Koncept vala-čestice jednak je konceptu nesvjesne svjesnosti, obzirom ne znamo gdje je u prostoru i vremenu lokaliziran.
Prostije rečeno, jer se riječi pokažu prostima kada su u pitanju opisi takvih stvari, integrirana svijest može biti ili val ili čestica, kako već poželi. Kad bi se netko vanzemaljcu prezentirao kao val, postao bi nevidljiv jer je ovaj transparentan, naravno, iz kvantnog rakursa, slijedom toga, netko bi mogao odbiti sudjelovati u iskustvu vanzemaljske otmice. Kad bi bio čestica, time bi dopustio iskustvo interferencije.
Gornji koncept može razumjeti integrirana svijest, obzirom je integrirana svijest stekla dovoljno svjesnosti da zna što činiti, da može donijeti odluku i milijun puta dnevno, ispred cijelog svemira, hoće li sudjelovati u određenom iskustvu i biti čestica, ili će odbiti iskustvo i postati nevidljiva, biti val. Biti val znači da “netko zna da je, ali ne zna ni gdje je, niti kada je”.
Još jednostavnije rečeno, integrirana svijest zna kako postati nevidljiva da bi izbjegla iskustvo vanzemaljske otmice.
Novi eksperimentalni dio TCT-a, koji ne traje više od 15 minuta, u jednoj jedinoj primjeni čini fuziju trijade nepovratnom. Poučava integriranu svijest virtualnim konceptima kvantne fizike na razumljiv način i svatko tko prati vježbu može je učinkovito izvesti, te omogućava subjektu da se re-integrira sa samim sobom.
Postupak nije bio konstruiran kako bi spasili čovjeka od vanzemaljskih otmica per se, nego da bi ga naučili kako da stekne svjesnost o sebi. Jednom kad bi stekao svjesnost i re-integrirao se sa samim sobom, subjekt koji je prakticirao tehniku, oslobodio bi se i problema s abdukcijama. Ukoliko subjekt nikad nije bio otiman, bio bi oslobođen od kreacija lažnih bogova i demona koji više nad njim ne bi imali nikakve moći.
3. Ne-lokalni svemir i iskustvo otmice
U ovom eksperimentu Trijade nismo mogli ni proreći niti predvidjeti uništavanje mikročipova i implantata. Nismo mogli predskazati uništavanje kopija kontejnera otimanih. Bio je to samo eksperiment.
Eksperiment nije traumatičan.
Znali smo da mora biti izveden pod vrlo blagom auto-hipnozom, najblažom dosad, koja se može modificirati u skladu s osobnim potrebama.
Naglašavamo da živimo u ne-lokalnom svemiru gdje prošlost i budućnost ne postoje, nego postoji samo sadašnjost. Ovaj novi postupak imao je trenutan učinak na vremensku liniju poznatu iz Neuro-lingvističkog programiranja.
U trenutku kad se sfere ujedine i postanu jedna savršeno transparentna sfera, to ne samo da reintegrira svijest, nego takva integracija postane nepovratna i nikad više razjedinjena na osi vremena.
Funkcija kvantnog vala perfekta i futura kolabira u prezentu osiguravajući zbiljnost samo sadašnjosti. U tom kontekstu, jednom obnovljena svijest, kao da nikada nije ni bila podijeljena, a budući da više ne može biti manipulirana, osjeća kao da nikada ni nije bila manipulirana.
U trenutku fuzije sfera, sjećanja na otmice i njihove traume nestaju, a sve kopije kontejnera otimanih, gdje god bile napravljene, budu uništene.
Iskustva otmica mogu biti vraćena u sjećanje od strane uma, no bez ikakvog emocionalnog naboja obzirom je prošlost bila izmijenjena pa izgleda kao da nikada nije ni postojala.
Novi postupak garantira slobodu integriranoj svijesti. Transparentna sfera u bilo kojem trenutku može postati val, ili čestica, ako to tako želi. Drugim riječima, može biti nevidljiva ili vidljiva. Može izabrati interakciju s vanzemaljcima ako je tako poželjela, no isto tako glatko može odbiti da ima iskustvo.
Novi postupak ne iziskuje da se fizički eliminiraju otimački vanzemaljci, nego da se jednostavno postane nevidljiv za njih. Kao valu, čak i mogućnost da se sa tuđincima nađe licem u lice uveliko se smanjuje, oni ne bi ni mogli vidjeti čovjeka s integriranom svijesti. A opet, čovjek ima slobodu da to učini, da bude viđen kao čestica, i da uđe u interakciju ako iz bilo kojeg razloga to želi.
Integrirana svijest asimilira sve, kao što to, na primjer, čine mikroskopske komponente Bohm-ove kvantne fizike.
4. Nema neuspjeha s ovom tehnikom
Također treba naglasiti kako svaka tehnika ima svojih slabosti i ograničenja koja se moraju priznati.
U ovoj tehnici nema “bug”-ova, no to ne znači da subjekt nikad više neće biti ponovo otet. Subjekt, čak i sa integriranom svijesti, biti će ponovno otet ako njegova svijest poželi da bude.
Postoje mnogi razlozi za to. Otimani može biti slobodan od svog problema više od godinu dana, ali može biti ponovno otet, recimo, tijekom određene noći a što će biti evidentno zbog modrica na tijelu sljedećeg jutra.
Pri rekonstrukciji epizode pomoću Neuro-lingvističkog programiranja, neke su stvari postale očite. Tuđinci bi kao i u prošlosti ušli u kuću otimanog, no kako sada oslobođeni otimani više nije vidljiv, možda će oni (vanzemaljci), na primjer, otići u bratovu sobi i oteti brata. Sada reintegrirani otimani postaje svjestan kako mu brata otimaju, te mu odlazi pomoći u zaustavljanju tuđinaca. Kroz ovaj sukob, sada oslobođeni otimani, postaje ponovno vidljiv. Dolazi do kavge s vanzemaljcima koja ne može biti identificirana sve do sljedećeg dana kada se memorija vraća. Jednom kad bivši otimani opet postane vidljiv tuđincima, također može biti i ponovno otet.
U drugim slučajevima, bivši otimani može postati osvetoljubiv i krenuti u kažnjavanje otmičara jer osjeća da su mu uništili život u prošlosti. Tuđinci će uzvratiti. Imperativ je za bivše otimane otpustiti gorčinu jer dokle postoji psihološka ljutnja, bivši oteti će biti u iskušenju da se osveti a tako nikad ne okončava svoj problem.
Ova tehnika se isto tako može primijeniti i na osobe koje nikada nisu bile otete, ili one koje nemaju sjećanje na otmice čak ako i jesu bile. Nakon što svijest bude reintegrirana, sva će se sjećanja vratiti ukoliko bivši otimani želi povratiti pamćenje jer svijest će uvijek sadržavati sjećanja za slučaj da im se želi pristupiti. Ako netko nije bio otiman, onda će tehnika poslužiti kao zaštita da do toga nikad ni ne dođe.
S vremena na vrijeme bivši otimani odluči, igre radi, da ponovno bude otet, obzirom da sada zna kako igru okončati ako to želi. No, to je vrlo opasna igra, čak iako bivši oteti nije podjarmljen na način kako je to bio u prošlosti. U ovom slučaju transparentna sfera ne može biti oteta ali tijelo može.
Dakle, imperativ je da se transparentna, svjesna sfera reintegrira s njoj odgovarajućim kontejnerom jer inače kontejner može ponovno biti otet, bez obzira što sfera ne može. To je osobito važno za žene pošto su one vrlo poželjne tuđincima obzirom ih se može iskoristiti na više načina negoli muškarce, čak do te mjere da budu oplođene i da ih se koristi, poput životinja na farmi, za nošenje vanzemaljskog sjemena. Integrirana svijest, nakon što to jednom postane, mora biti integrirana i sa svojim pravim kontejnerom inače nikad ne može stat na kraj svom problemu.
5. Što je integrirana svijest?
Pod integriranom svijesti podrazumijevamo dio primordijalne svijesti koja je kreirala virtualni svemir, integrirana je u virtualnost, te svjesna prostora, vremena i energije. Ona je zbroj svojih triju komponenti s virtualnim karakteristikama. Zna smisao prostora, vremena i energije. Izražava se kroz neutralnost, niti je muško, niti žensko. Dominira nad prostorom, vremenom i energijom, i potencijalno se može očitovati (izraziti) na paranormalne načine, služeći se vlastitim kontejnerom kako bi imala iskustva.
Budući integrirana svijest ima potrebu doživljavati iskustva, znači da nije svjesna Svega, jer da jest, ne bi imala potrebu da se integrira u virtualni svemir koji je stvorila.
Ova nova tehnika Trijade daje integriranog čovjeka bez podijela među njegovim komponentama. Vraća ga natrag u ORIGINALNO stanje, no postoji način da se predvidi kada će originalno stanje stvarno nastupiti, obzirom još nije dosegao tu razinu.[sic]
Jednom kada je iskustvo Trijade ostvareno, opisna karta teritorija svake osobe se mijenja i subjekt će shvatiti prave probleme i pitanja virtualnosti s kojom se odlučio suočavati, često; drugim riječima, sve nebuloze koje su, u ekstremnim slučajevima, hipotetički mogle utjecati na odluku integrirane svijesti da se vrati natrag u vrijeme. Integrirana svijest treba iskustva i može izabrati da se vrati kroz vrijeme, no to je vrlo rijetko bilo izabirano. To ne znači da tehnika ne uspijeva u ostvarenju vraćanja nazad
u vrijeme, potpuno suprotno, to pokazuje da su u ovom svemiru proizvoljna iskustva slobodna i apsolutna.
U slučajevima s kojima smo eksperimentirali u toku od godinu dana, nijedno od potpuno integriranih svjesnih bića nije dopustilo ponovne abdukcije. Bilo je pokušaja s nekim kontejnerima, ali nisu realizirani.
Iz kvantnog rakursa, tri vektora prostora, vremena i energije izražavaju se stvaranjem virtualne stvarnosti, dok tri vektora svijesti, kao što smo to opisali u Genezi III, predstavljaju jedini način kako neizravno mjeriti svijest samu, i oni su, dok postaju jedan jedini vektor svijesti, izravno položeni jedni na druge (preklapaju se).
Tri vektora svijesti, koji su duša, um i duh, su nepromjenjivi i međusobno položeni pod kutom od 90 stupnjeva jedan u odnosu na drugog, te se u bijeloj sferi ne preklapaju. Transparentna sfera, kada postane jedna jedina točka, kao što ćemo uskoro vidjeti, stvara finalno preklapanje tri vektora svijesti, potpuno uništavajući šizoidnu separaciju duha, duše i uma koja je postojala u nesavršenom biću, ranjivom uslijed nedostatka unutarnje koherentnosti.
Najočitija obilježja integrirane svijesti, kako je otkriveno u hipnozi, su sljedeća:
O subjektu govorimo u muškom licu (to se, naravno, odnosi i na njega, i na nju)
– Subjekt je konstruirao svemir ali ne zna zašto ga je konstruirao takvog kakav jest
– Subjekt svjedoči da biće postoji jer se manifestira u činjenju
– Subjekt svjedoči kako dualnost ne postoji a ako jest postojala, to je zato jer u činjenju, da bi se bilo sve, netko mora sve i činiti.
– Subjekt vidi i percipira svemir na potpuno virtualan način, poput modela svemira, bez ikakve očite solidnosti
– Integrirana svijest svemir vidi također i kao stvaran – stvaran i/ili virtualan zajedno – u isto vrijeme.
Integrirana svijest uči kako biti promatrač same sebe iz beskonačnih točaka koje gledaju u središte nje same, a iz tog središta, gleda prema beskonačnim točkama.
Realizacijom ta integrirana svijest može putovati u virtualnost, te nastavljajući imati vizije u svakom vremenu i prostoru ona polako počinje doživljavati mnoge aspekte paranormalne prirode koji postaju sve očitiji i očitiji u svakodnevnom životu.
6. Tehnika radi na nekima
Za vrijeme klasične tehnike Trijade Boja, zbog njenog trajanja i kompleksnosti, koristili smo vanjsku pomoć. Vodič je vodio subjekta kroz njegovu mentalnu simulaciju, korak po korak, sve do krajnjeg ujedinjenja kugli u jednu bijelu kuglu. Za vrijeme eksperimentisanja s tom novom tehnikom već od početka smo uočavali djelomične neuspjehe i pokušavali da otkrijemo uzroke tih neuspijeha. Tada smo upotrijebili teoriju ogledala.
Ovaj univerzum je prema našoj percepciji holističke prirode, što znači da u njemu nije ništa odvojeno od svega ostalog, kako je to i verfikovano jednačinama iz Bohm-ove fizike. Zaključili smo da su reakcije koje je druga osoba imala, isključivo zavisile od mene. Ukoliko se neko posvađa samnom, onda je to zbog toga što ja unutar sebe nisam postigao svoju unutarnju harmoniju. Na primjer, ukoliko uđem u neku prostoriju i primjetim u njoj nekoga koga smatram neprijatnim, čak iako ja to ne kažem, on će to primjetiti. Moje neprijateljstvo će se manifestovati kroz neki mali gest koji onda može proizvesti silovitu reakciju protiv mene. Odatle, ja ću morati takođe da reagujem na neki način, zato što, tehnički, ja nisam započeo svađu, međutim, ja sam bio prvi koji je negativno reagovao na prisustvo druge osobe. U tom kontekstu, druga osoba će negativno reagovati u odnosu na mene zato što sam ja kroz morfogenetsko polje komunicirao moje nezadovoljstvo u vezi s njenim prisustvom.
Primjetili smo da su neki subjekti imali poteškoće prilikom sprovođenja tog metoda. Ukoliko su nešto pogrešno razumjeli, onda su imali probleme nakon eksperimenta. Neke žrtve otmica nisu razumijevale kvantne efekte talasa i čestice. Čak i u slučaju kad nisu bili ponovo otimani, oni nisu uspijevali da ostanu nevidljivi vanzemaljcima, tako da su ovi nastavljali parazitirati subjekta u njegovom svakodnevnom životu. Drugim žrtvama otmica je bilo teško da se odvoje od vanzemaljaca jer nisu razumijevale da prošlost ne postoji. Odatle su one ostale vezane za vanzemaljce.
Nakon što sam sproveo jednu dublju analizu na samom sebi a takođe i moje kolege (koje su izvodile Test trijade), primjetio sam da su riječi za vrijeme testa sticale jedno veoma duboko značenje a iza tih riječi odvijala se jedna vrsta meta-komunikacije koja je bila čak dublja i efikasnija od riječi. Za vrijeme testa, vodič bi proizvodio paket informacija koji je migrirao iz njegove svijesti u svijest žrtve otmica. Sve dok je žrtva bila voljna da prihvati informativni paket, ona bi primala sve informacije koje joj je vodič upućivao. Drugim riječima, nova Trijada je mogla potencijalno biti sprovođena u totalnoj tišini i rezultati bi vjerovatno bili isti. Međutim, s obzirom da ljudska bića koriste riječi u ovoj sadašnjoj virtualnosti, mi smo onda verbalizirali naše namijere i uputstva kako bi podučavali svijest o značenju kvantuma. Međutim, u tom kontekstu, ukoliko je moj mentalni informativni paket sadržavao određenu disonancu, ta disonanca bi bila prenesena subjektu.
Jednostavnije rečeno, ukoliko ja imam neriješene probleme u vezi sa mojom prošlošću a sprovodim eksperiment Trijade na nekoj žrtvi otmica, ona se može osloboditi od vanzemaljskih otmica ali će možda i dalje da bude proganjana od strane slika iz prošlosti, na primjer, može viđati vanzemaljca pored svog kreveta upravo kad pokušava da zaspe čak iako vanzemaljac nije tamo. Taj problem bi se pojavio usljed toga što ja nisam riješio moje probleme.
Ili još jednostavnije rečeno, ukoliko sam ja bolestan i odem kod doktora koji pati od iste bolesti kao i ja, koju on nije uspjeo da izlječi kod sebe samog, onda on ne može izlječiti ni mene od te iste bolesti jer on ima isti problem kojeg imam i ja.
To ne funkcioniše samo u slučaju meta-informativnih paketa za vrijeme eksperimenata. To funkcioniše na svim nivoima u vezi sa svakodnevnim životom ljudskih bića.
Mi smo shvatili u čemu je bio problem. Sve dok vodič ne postane čist kao kristal u vezi sa svojim problemima iz prošlosti i dok ih on sam ne riješi, on neće biti u stanju da potpuno očisti subjekta od njegovih problema.
Odatle, čovjek ne može da bude vodič sve dok se ne očisti od svojih ličnih problema iz prošlosti. Naravno, perfektna bića ne postoje i ova tehnika daje odlične rezultate, međutim, što je vodič čišći, rezultati su bolji čak iako može da dođe do određene nekonzistencije.
Bilo bi najbolje kada bi se ovaj eksperiment sprovodio na sebi od strane samog sebe, tako da problemi drugih osoba ne mogu ulaziti u svijest subjekta. Naravno, to podrazumijeva da čovjek mora imati jednu jaku želju da se oslobodi od svojih problema. Nije potrebno naglašavati to da je jedno potpuno razumijevanje ove procedure apsolutno potebno. Čovjek jednostavno ne može izvoditi ovu proceduru na osnovu čitanja samo njenog eksperimentalnog dijela. Čovjek mora razumijeti svaki njen pojedinačni korak. On mora pročitati nekoliko puta detalje ove procedure, proučavati ih i potpuno ih razumjeti. On to mora probaviti i preraditi kako bi bio potpuno načisto u vezi sa značenjem svakog koraka. Kao preduslov, čovjek mora pročitati tri djela po imenu GENEZA I, GENEZA II i GENEZA III (prijevod GENEZE III sa italijanskog na srpski jezik je trenutno u toku; prim.prev.) a on takođe mora razumjeti i mentalne simulacije. On mora razumjeti i klasični Test Boja Trijade prije nego što se upusti u ovu novu tehniku. Interpretativne greške su naravno veoma moguće. Međutim, informacija je dostupna svakome na nivou holografske mreže kroz morfogenetsko polje.
Nakon eksperimenta, svaki subjekt mora razumjeti to da se u svijest može ušunjati i sumnja jer ovaj test integriše svijest dok ukida dualnost. Kontejner se može osjećati donekle uznemireno. Međutim, mi moramo biti načisto s tim da čak i ako je eksperiment bio uspješan, on neće promijeniti sudbinu subjekta. Subjekt će nastaviti da hoda svojim doživljajnim putem.
Kada se ovaj test uspješno sprovede, ukoliko bude ikakvih pitanja, ta pitanja ne trebaju biti upućena nikome drugom do samom sebi. Kada se svijest jednom re-integriše ona može sama razriješiti sve svoje probleme.
Krajnja harmonija kojoj se teži ne podrazumijeva samo jedan banalni rezultat rješavanja od vanzemaljaca čak i u slučaju da su oni uništili život žrtve otmica u prošlosti. U ovoj tački, vanzemaljci ne predstavljaju više opasnost, tako ih pustite da budu. Ne tražite njihovo uništenje. Oni više nisu opasnost za vas.
Kada se pojave pitanja, njih čovjek mora postaviti božanskom dijelu sebe jer će taj dio uvijek odgovoriti.
Svaki poremećaj potiče od stanja nerazumijevanja koje je izazvano razdvajanjem a iscjeljenje dolazi kroz sticanje svjesnosti od strane integrisane svijesti.
Ova tehnika može poslužiti svakome, žrtvama vanzemaljskih otmica i onima koji to nisu, jer ona radi na tako dubokim nivoima da oslobađa čovjeka od lažnih Bogova i stvarnih Demona koji nisu željeli da sami imaju teška životna iskustva, pa su ih izazivali nama, tako da ih mogu izučavati a da sami ne moraju patiti. Oni su razumijevali te doživljaje kroz našu bol.
U univezumu dualiteta, ljubav i mržnja su dvije strane istog novčića. Naši vladajući bogovi igrali su s nama jednu igru, pokazujući nam samo jednu stranu novčića, kako bi mi imali samo polovinu jednog doživljaja, kao pola života. To, u stvari, znači da su “oni” sami, samo polovine.
Mi možemo biti SVE. Ukoliko nismo, onda je to zbog toga što je ono što nam nedostaje bilo ukradeno od nas.
Ta krađa, prouzrokovala je kod nas da imamo samo jednu veoma slabašnu svjesnost, jer mi ne razumijemo da smo mi Jedno. Kad mi to razumijemo, onda ćemo biti u stanju vidjeti i to kako funkcioniše ogledalo. Ljudska bića su vidjela u vanzemaljcima jedan užasan dio kojeg nisu željeli da vide u sebi samima. Vanzemaljci su vidjeli u ljudskim bićima jednu krhkost koju odbijaju da vide u sebi.
Kada dualnost zamre, svako od nas postaje svjestan samog sebe. A od tog momenta nadalje, čovjek može pogledati u ogledalo i vidjeti tamo samo sebe, zato što je u njemu samom cjelokupan univerzum sa svim odgovorima na sva pitanja.
7. Eksperimentalni dio
Osiguraj da te ništa ne uznemirava. Opusti se. Zatvori oči.
Uroni u tamu svoje mentalne sobe. Ti si u centru te sobe. U toj sobi se nalaze tri lampe. Možda ih nećeš vidjeti tamo zbog tame. Međutim, ti ćeš ih osjećati i palićeš ih jednu po jednu. Prvo upali lampu svog Uma, pa onda svog Duha i na kraju, svoje Duše.
Posmatraj te lampe u svojoj mentalnoj sobi. Ti si tvoje “Ja” – tvoja suština. Posmatraj njihovu poziciju, boju, veličinu kao i njihovu udaljenost od poda i plafona sobe. Te tri lampe će biti jedini izvor svjetlosti u tvojoj sobi.
Otiđi prvo do lampe koja predstavlja tvoju dušu. Uroni svoju ruku u tu lampu. Slušaj i percipiraj osjećaje, taktilne i druge. Šta osjećaš? Hladnoću ili toplinu? Gusta je ili tečna? Ili je gasovita? Da li postoji neki miris kojeg ta lampa emituje? Čuje li se neki zvuk?
Dok percipiraš osjećaje svoje duše koja je sada jedna svijetleća lopta, zamoli ju da se sjeti kada je, na početku vremena, bila ujedinjena sa umom i duhom koji u to vrijeme nisu egzistirali jer još uvijek nije bilo došlo do podjele. Zamoli svoju dušu da ode na onu vremensku tačku kada su duša, um i duh bili jedna stvar, kada su tri nivoa svijesti bili jedno. Polako ćeš dobijati osjećaje i slike tog vremena. Sada upitaj svoju dušu da li ona želi da se vrati natrag u to primordijalno stanje. Posmatraj to i pusti loptu svoje duše da posmatra šta se onda dešavalo i zašto je kugla svijesti postala odvojena i podijeljena na tri različite kugle.
Postani svjestan svega.
Kada duša odluči, ako duša odluči da se vrati natrag u taj trenutak i postane ponovo cjelokupna, zatraži od duše da se ponovo ujedini sa druge dvije kugle. Ukoliko kugle odluče da promijene svoje boje dok to rade, pusti ih neka to učine. Svijest sadrži sve boje, tako da one mogu promijeniti svoje boje ako to žele.
Sada je vrijeme da se nastavi s aktom fuzije tri lampe, da one postanu jedna lampa koja će sadržavati sve boje. Ta sama lampa, kad se pažljivo posmatra iz blizine, sadržavaće u sebi svaku boju iz univerzuma, svaka mala tačkica svjetlosti biće drugačije boje. Ukoliko se ta lampa posmatra izdaleka, ona će biti bijela jer je skup svih boja bijel.
U toj tački, pitaj svoju svjetlosnu kuglu koja podrazumijeva jedan zbir tri prvobitne kugle, da napravi kompletnu fuziju, da upije u sebe svaku boju, te odatle da postane transparentna.
Kada se ta kugla transformiše u jednu potpuno prozirnu kuglu, svijetleću ali bez granica, svijest će se tada re-integrisati i jednostavno Biti! Reci svojoj integrisanoj
svijesti da su ništa i sve ista stvar. Ako si ništa, onda te ništa ne može dirati. Čim tvoja kugla postane transparentna, onda neće više biti vanzemaljaca i drugih napasnika koji će te moći uznemiravati. Ti si sada transparentan i ništa se ne može zakačiti na tebe. Ukoliko bilo ko ili šta dođe do tebe, jednostavno će propasti.
Uvjeri svoju integrisanu svijest u to da ne postoje više one barijere koje su razdvajale dušu, um i duh. Te barijere su na kraju eliminisane, one u stvari nisu nikada ni postojale jer je prošlost sada modifikovana i niko ne može da ometa kugle zato što su one sada ujedinjene kao na samom početku.
Sada, uđi sa svojim tijelom u mentalnu sobu a onda uđi i u transparentnu svjetlosnu loptu. Sada su ta lopta i tvoje tijelo jedna stvar. Svjetlosna lopta će uzeti oblik tvog tijela, onda će se prilagoditi obliku tvog kontejnera tako da kontejner postaje slika lopte. Ti postaješ jedna transparentna lopta.
Sada, ne postoje više prepreke, nema zidova, nema poda, nema plafona u tvojoj sobi, zato što oni nemaju više razloga da postoje. Integrisana svijest poništava sve prepreke jer ona sada gleda napolje i vidi vječnost. Ostani u tom stanju i posmatraj beskraj. Kako ti se to čini? Kontempliraj vječnost. Kontempliraj stanje u kojem sada obitavaš.
Nakon nekog vremena, zamoli tvoju transparentnu loptu da posluša univerzum dok ti postaješ taj univerzum. Da bi to postigao, zamoli svoju svjetlosnu loptu da se počne polako širiti. Ti ćeš se početi širiti polako, polako, sve dok ne dosegneš granice univerzuma. Nemoj žuriti. Dok se širiš, polako, dodirni univerzum kojeg si stvorio. Dodiruj ga sve dok ne dosegneš njegove granice. Tvoja transparentna lopta diše jednim ogromnim, laganim udisajem apsorbujući u sebe cjelokupnost univerzuma.
U momentu kad udišeš, tvoj ogromni udisaj traje cijelu vječnost. Slušaj svoj univerzum dok si – sve.
Pusti svoje tijelo da postane svjesno svjesnosti cjelokupnog univerzuma.
Sada pusti svoju transparentnu kuglu, čiji je sada dio tvoje tijelo, da postaje sve manja i manja ali čineći to osiguraj da uzmeš cjelokupni univerzum sa sobom, unutar sebe. Čini to polako, manja i manja, sve dok ne postane jedna sićušna tačkica svjetlosti unutar koje se nalazi cjelokupni univerzum. Osjeti i okusi taj osjećaj. Sada zauzmi svoju normalnu veličinu, veličinu svog tijela koje sadrži cjelokupni univerzum unutar tebe.
Tvoja svijest je sada postala integrisana. Ona zna kako da diše kako bi postala ogromni talas ili jedna mala čestica. Kao ogromni talas, ona može biti svugdje i potpuno nevidljiva. Kao sićušna čestica, ona će biti vidljiva i moći će ulaziti u interakciju sa svim i svačim. Objasni svojoj integrisanoj lopti da ona može uvijek egzistirati u jednom i/ili drugom od ta dva stanja, kao talas ili čestica, nevidljiva ili vidljiva i imati raznovrsne doživljaje u virtuelnoj realnosti.
Tvoja integrisana svijest će koristiti tvoj kontejner/tijelo da doživljava ono za šta je došla ovamo da doživi. Uvijek štiti svoj kontejner/tijelo od otimača i drugih koji žele da ga povrijede. Sada kada je tvoja svijest integrisana, ti to možeš činiti.
Ostani u tom stanju neko vrijeme i slušaj samog sebe na način na kojeg nikada prije nisi slušao sebe. Posmatraj univerzum oko sebe.
8. Zaključak
Ova vježba će biti uspješna, ukoliko se ona izvede bez izostavljanja bilo kojeg od navedenih koraka. U tom slučaju, dovoljno je da se ona izvede samo jednom jer je fuzija kugli u jednu svjestlosnu kuglu ireverzibilna.
Kad se svijest jednom integriše, tada čovjek može putovati kroz univerzum bez potrebe re-vizualizacije fuzije lopti jer je svetlosna lopta sada transparentna. Ukoliko prilikom posmatranja lopte čovjek primjeti da je ona zamućena, to će onda zahtijevati ponovnu re-integraciju kako bi se osiguralo da ne dođe do daljih vanzemaljskih otmica. To su naši zaključci koji su bazirani na dosadašnjim opservacijama.
Postoji takođe mogućnost da nakon ulaska u mentalnu sobu, čovjek nađe manje od tri lopte. Mogući razlog za to je da je kod njega njihova integracija već počela prije izvođenja ove vježbe. Moguć je i slučaj da čovjek ne može vidjeti nijednu loptu u sobi, tako da on u njoj vidi samo tamu. U tom slučaju, on može nastaviti sa ujedinjavanjem lopti u mentalnom smislu, bez obzira na to koliko ih vidi. Takođe je moguće da se neko sretne sa više od tri lopte. U tom slučaju je potrebno prepoznati one tri lopte koje mu pripadaju, poimenično: dušu, um i duh, a onda treba preći na njihovu zajedničku fuziju. Kakve god da su one prekobrojne lopte koje su prisutne u sobi, one će nestati nakon što svijest postane integrisana.
Ponavljamo to da se ova metalna simulacija može uspješno sprovesti pod uslovom pažljivog praćenja svih navedenih koraka. Neki subjekti mogu zahtijevati vanjsku pomoć nekog vodiča ali samo u slučaju ukoliko čovjek nije u stanju da to izvede sam. U vezi onih koji budu tražili vanjsku pomoć bez prethodnog pokušavanja da to izvedu sami, ti subjekti su obično oni koji ne žele da prihvate odgovornost za sebe na sebe i prilikom svoje egzistencije uvijek zavise od drugih. U tom slučaju, ukoliko oni nisu u stanju da pomognu samima sebi, onda im takođe ni drugi neće biti u stanju pomoći.
Imperativ je da se potpuno razumije svaki korak jer čovjek ne treba raditi stvari koje ne razumije. Imperativ je da se razumije svaki korak na jednom veoma dubokom nivou, zato što je jedno uspješno iskustvo zasnovano na znanju kojeg čovjek stiče.
Nemojte se bojati da to pokušate. Čovjek se nikad ne treba bojati zato što u ovom univerzumu ne postoji ništa čega se treba bojati, osim jedne proste ignorantnosti.
Buon Viaggio!
(Sretan vam put!)

Samo-inducirana metoda za stalno zaustavljanje vanzemaljskih otmica
Autor: Dr Corrado Malanga
(Naslov orginalnog članka: Self Induced Method for Blocking Abductions Definitively)
Prijevod: B.P.

Sjedite ili lezite koliko je moguće udobnije gdje vas ništa ne može uznemiravati i zatvorite oči. Zamislite da ste voditelj jedne TV emisije. U vašem umu napravite sliku studija i stola oko kojeg će sjediti gosti koje ćete pozvati.
Uzmite malo vremena kako bi zamislili materijale i boje koje će te koristiti za opremanje studija, stolice i ostali namještaj. Osjećajte stvarno pažljivo toplinu koju šire oko sebe ti materijali i boje koje ste koristili da opremite cijeli studio. Zamislite njihovu strukturu i temperaturu koju zrače: ako ste koristili mramor, onda ćete ga osjećati hladnijim nego što su drvene površine.
Plastika će se činiti više glatka u odnosu na zidove, i tako dalje. Posvetite neko vrijeme stvaranju slike svjetala i zvukova koji su prisutni u toj prostoriji koja je u stvari jedan TV studio. Možete postaviti i publiku tamo ako želite mada to nije stvarno potrebno. Pripazite kako hodate po toj prostoriji kako ne bi zapeli za kablove od kamera koje će vas uskoro početi snimati. Postavite takođe i jedno ogledalo u tom TV studiju na jedno određeno mjesto tako da svi gosti koji će se pojaviti u vašoj emisiji moraju da prođu ispred njega.
Čim postanete spremni, emisija može da počne uživo: pogledajte pravo u kameru br. 1, koja je sada upaljena i recite nešto u ovom smislu:
“Dame i gospodo, večeras imamo na programu jednu veoma interesantnu temu o kojoj ćemo diskutovati. Tema večerašnjeg šou-programa je: Vanzemaljci i ja! Da bi mogli razgovarati o tome, pozvali smo i nekoliko gostiju od kojih ćemo sada zatražiti da izađu na scenu. Pružimo dobrodošlicu mojoj Duši, mom Umu i mom Duhu.”
Sada zamolite svoju Dušu, Um i Duh da se uđu u studio i da se pogledaju u ogledalu; budite svjesni toga da slika koja se odražava u ogledalu mora biti ista kao ona koju vi direktno percipirate. Ukoliko na nije ista, to znači da se taj vaš gost lažno predstavio tj. da nije onaj za kojeg se pretvara. Zamolite ih da sjednu. Posvetite pažnju tome kako vaša duša, um i duh izgledaju, a onda pogledajte na koji način oni sjede i da li svako od njih sjedi na onoj stolici koju ste pripremili za njega. Nije uopšte bitno to kakav oblik oni imaju, samo nastavite sa simulacijom i počnite tako što ćete zamoliti svoju da se predstavi a onda će te je pitati da li poznaje da li ona poznaje druga dva gosta. Ponovite isto to sa svojim umom i na posljetku sa svojim duhom. Na toj tački, obratite se ponovo svojoj duši i upitajte je da li joj je poznato bilo šta u vezi sa pitanjem vanzemaljaca a onda postavite isto to pitanje i ostaloj dvojici gostiju. Sada može početi debata. Ukoliko se sva tri dijela ne slažu u vezi nečega, onda možete pritisnuti jedno dugme na stolu, nakon čega će se s plafona spustiti jedan veliki ekran, ukoliko on već nije tu i video snimak će početi od momenta kad su se pojavili vanzemaljci.
Nakon diskusije ovog videa, pozovite onoliko vanzemaljaca koliko hoćete da gostuje u vašoj emisiji kao i druge za koje želite da takođe učestvuju u njoj i ponudite im da sjednu za sto kako bi diskutovali s vama o toj tematici. Takođe, možete imati i vanjske učesnike, koji nisu bili u stanju doći ali će učestvovati u diskusiji uz pomoć telefona ili video veze, kao kod jedne video-konferencije. Vaši gosti će ulaziti kroz vrata studija onim redom po kojem ćete ih prozivati pod njihovim imenom ili nadimkom, ukoliko ih ne poznajete; i pustićete ih da sjednu tamo gdje im odgovara. Zamislite jedan hodnik; mikrofoni i stolice su posvuda unutar njega. Opet, posvetite malo vremena posmatranju rasporeda svjetala u TV studiju. Kad svi od gostiju udobno sjednu, posvetite pažnju tome kako vi njih vidite: kakav im je oblik, kako su obučeni, u kakvoj su vezi jedan s drugim i kako vam se čine kad ih posmatrate. Obratite pažnju na ponašanje svakog od njih. Naravno, tu može biti i praznih stolica a može se ukazati i potreba da se doda još nekoliko stolica. Posmatrajte raspored gostiju oko stola i samo u vašem umu, zapamtite gdje svaki od njih sjedi, zato što će se od vas kasnije tražiti da napravite jedan skeč gdje ćete morati navesti mjesta gdje je ko sjedio zajedno s opisom svakoga od njih. Kad svi budu tamo, zatražite od svakoga da se nakratko predstavi. Zapamtite, vi ste voditelj i svi oni moraju da vas slušaju: ukoliko nekoga prekinete, oni će se morati pomiriti s tim. Nakon predstavljanja, možete započeti s vašim pitanjima: možete pitati šta god poželite ali vaša D uša treba biti prva koja će dati odgovor.
Prvo pitanje koje treba biti postavljeno je sljedeće:
“Da li ti je poznat bilo ko od vanzemaljskih gostiju su sjede za ovim stolom? Da li znaš ko su oni i šta žele?
Iza ovog obaveznog pitanja možete započeti diskusiju koja se može odvijati tokom nekoliko seansi (samo si nemojte dozvoliti da se previše zamarate).
Nakon ovog prvog pitanja, upitajte svakog od različitih sudionika šta on misli o problemu vanzemaljaca i pitajte svakog pojedinog vanzemaljca šta oni ovdje rade i šta ih to stvarno interesuje. Pitajte ih da li im neko pomaže, da li su oni svi prijatelji ili neprijatelji u odnosu jednih na druge, da li znaju kad će njihov posao biti završen, itd: cilj debate je da se utvrdi zašto su oni ovdje i u kakvoj su oni vazi s vašom Dušom, umom i duhom. Vi možete pomoći samim sebi uz pomoć gledanja virtuelnih video snimaka. Možete prikazati bilo koji snimak koji vam je potreban. Na primjer, ukoliko se vaša duša ne složi s nekim od drugih gostiju, prikažite “stvarni” snimak određenog događaja i dajte prvo svoj kometar, prije nego što ga prokometariše bilo koji drugi gost a zatim pustite svoje posjetioce da i oni kažu svoje mišljenje. Te video materijale je snimio vaš mozak i svi podaci biće ispostavljeni s njegove strane: oni će govoriti o onome što ste vi doživjeli i od sada pa nadalje, oni se mogu vidjeti na velikom ekranu a snimljeni su kamerom koja je uvijek bila postavljena na najbolje moguće mjesto tako da se sve može vidjeti. Nemojte se plašiti toga da ćete prikazati stvari koje se nikada nisu dogodile: vaš um je snimio sve što ste proživjeli i on vrlo dobro zna koje će snimke prikazati gostima na vašoj konforenciji.
Pred sami kraj emisije, upitajte svoju Dušu da li se ona slaže s prihvatanjem prisustva vanzemaljaca: ukoliko se ona ne slaže, recite joj da riješi taj problem, na primjer, na takav način što će eliminisati taj problem. Ukoliko se ona složi, recite joj da uradi to sada, uživo na sceni. Zamislite svoju dušu kako to radi (ali, nemojte samo žuriti!), ili je pustite da je da sama riješi taj problem kasnije, u onom momentu za kojeg bude smatrala da je najpogodniji.
Ukoliko vaša Duša odlučii da razriješi to sada, posmatrajte pažljivo kako ona izgleda dok dejstvuje kroz njenu “Volju da to radi“.
Opišite kasnije tu scenu u jednoj kraćoj priči koju ćete napisati. Samo, budite svjesni toga kako ste se osjećali tokom cijelog ovog šou-programa i pustite da vaše emocije slobodno teku unutar vas. Pažljivo posmatrajte sve učesnike, kao da želite da ih uslikate sa svojom kamerom za vrijeme njihove intarakcije s vama.
Kad završite, važno je da se kao kod svake konferencije oprostite od posjetilaca; ukoliko tu konferenciju još ne smatrate završenom, njen nastavak se može i odložiti do sljedeće seanse, za vrijeme koje će isti ili drugi učesnici razgovarati o statusu quo. Na kraju, napravite jednu skicu i kratak rezime cijelog tog doživljaja u pisanoj formi.
Imajte na umu to da je ova vježba napravljena za stvarne žrtve otmica; međutim, oni koji nisu žrtve otmica, mogu takođe da je preduzmu kako bi odredili jednom za uvijek da li su sasvim isključeni iz tog fenomena.